1984 Artikeln ”Du och datorn”

Av , 2012-11-11 09:51

Datorn som verktyg för ett bättre socialt arbete?

En kontroversiell fråga på den tiden. Jag trodde att med datoriserade administrativa rutiner så skulle tid kunna frigöras för mer direkt socialt arbete. Med artikeln ”Du och datorn – eller Datorn och du” (februari 1984) försökte jag visa på varför vi måste ta till oss tekniken. Att den frigjorda tiden sedan inte kom det sociala arbetet till del kunde jag tyvärr inte göra något åt. Det är politikerna som fördelar resurserna.

Lämna ett svar

Panorama Theme by Themocracy