1990 Från ADB till IT

Av , 2010-06-18 13:03

1991 Arvet från IBM – LAN Token Ring 16 MB

1990 Lokala nätverk och samordning

De första lokala nätverken börjar installeras. Decentraliserat ansvar i organisationen, fler persondatorer, utbyggd kommunikation och stort utbildningsbehov gjorde det nödvändigt med samordning. Tjänster som IT-samordnare inrättades och jag blev IT-ansvarig i Enskedes dåvarande socialdistrikt/stadsdelsförvaltning.

Kommentarer avstängda

Panorama Theme by Themocracy