2005 Vision

Av , 2012-11-25 15:01

Vision 2005. Kommentarer 1-9 2012-11-22.

 I den privata strukturomvandlingen blir Du storebror. Ser du ”möjligheter” eller ”hot” i detta?

 En scenariobeskrivning av Bengt Lundberg 2005. Efter 40 år i yrkeslivet, som programmerare, socialarbetere och datautbildare har jag visioner om vad som kan komma. Inom 10 år vill jag kunna…?

Min (din) medverkan i nedanstående scenarier är – i de flesta fall – helt frivillig. Jag själv beställer eller ger tillstånd om jag vill vara med fullt ut, eller bara delvis. Undantag är mina skyldigheter gentemot samhället eller annan., ex. deklaration, skolplikt etc.

Man ska inte nödvändigtvis behöva ha dator hemma utan kunna välja media/kanal, ex: TV, dator, bärbart (telefoner med inbyggd PAD, GPS, W-lan funktionalitet) eller utrustningen i bilen/båten/på jobbet/skolan. TV-datorn är en och samma apparat. 1/

Alla medborgare har rätt till hem-PC med avdrag i deklarationen och datautbildning. Den kan ske i dagens skolor på kvällstid eller helger.

Säkerheten är inte längre något problem eftersom all inloggning sker med biometriska system. Databaser och all kommunikation/dataöverföringar är nationellt krypterade. 2/

Valbart basutbud med e-tjänster och informationstillgång till alla medborgare. 24-timmars systemen är personanpassade och som medborgare ser jag ingen skillnad, behöver inte veta, om en tjänst eller service är statlig eller kommunal. (Landstingen avskaffades samtidigt som länskommunerna ersatte de tidigare kommunerna 2011). Tjänsteutbudet utöver basservice sker  mot avgifter.

Prenumerera på mat och hushållsartiklar som (färdigpackade) hämtas på vägen hem eller blir hemkört mot avgift. 3/

Ha direkt tillgång till all data som handlar om mig och min familj, föräldrar i omsorgen + övriga (om de givit sitt tillstånd), som finns i det offentliga samhället, EU och privata företags databaser (ev mot avgift).

Mina meriter, referenser och intressen finns i systemet. När dessa passar någons behov av utförd tjänst får jag en mailfråga om jag vill ta jobbet eller utföra tjänsten.

En grundläggande basfunktion ska vara ett övergripande kalendersystem i flera nivåer så att man t ex;

Varje nytt år gör sin egen och familjens övergripande planering och gör preliminära bokningar av sådant som ska inträffa under året. T ex ”Hälsokontroll om 4 månader”, bilbesiktning 15 oktober, tandläkare, frisör, ridläger v.30 etc. Även med prioriteringsgrader

t ex 1-3 där 1 är sådant jag varken kan eller vill flytta på, t ex skolstart, skollov, helgdagar, seminarie med jobbet, teaterbesök. Jag ska få signal när något jag är intresserad av inträffar, eller krockar med annat i kalendern. Kalendersystemet ska kunna ”filtrera” så att t ex bara familjens del visas, ”skolans”, ”jobbets” etc och ge signaler när tider kolliderar (framför allt på samma prioritetsnivå).

Olika slag av ansökningar och tidsbokningar sker bara i undantagsfall. Systemen vet och föreslår bokningar/ansökningarna. 4/

 Mycket av dagens arbete, inkl skolarbete, sker från hemmet eller annan mobil datautrustning.

Demokrati. Mail till politikerna. Men alla kan, ska inte behöva svara. Någon i politiker-gruppen, eller på kansliet, svarar. Därmed ansvarar alla för innehållet! Säkra opponions-undersökningar och olika röstningar kan ske över nätet. 5/

Även GIS och GPS-system har blivit tillgängliga för alla. När jag är inom ett visst område får jag meddelanden ex: ”50% på skor 100 meter framåt”, ”Här dog Axel Oxenstierna år 1654”, ”Båt till Möja om 20 minuter”. Denna typ av push-tjänster ska naturligtvis vara både valbara och frivilliga. Någon typ av prenumeration kan tänkas. Jag får även meddelanden  som: ”Nu är det stopp… i din tunnelbana”, ”… på Katarinavägen” etc. Den elektroniska fotbojan används av de flesta (idag) intagna. Överträdelse av ett besöksförbud blir omöjligt med GPS-övervakningen, liksom bil- och båtstölder. 6/

Planering, typ verksamhetsplaner, behövs inte (de är ju gamla redan när de är färdigskrivna). I det digitaliserade samhället kan även ”planering framåt” ske i realtid. Orealistisk planering omöjliggörs av inbyggda systemkontroller. 7/

Communities av olika slag fyller en social roll för många äldre. Man kan även jämföra med veckotidningarnas stora rollbärare av ”socialt skvaller” o dyl. 8/

Mer visioner – ytterligare kanske 10 år framåt i tiden…

Gick vi vidare i visionstänkandet skulle alla ha en ekonomisk grundplåt på sitt medborgarkonto. Det skulle kunna bidra till en kraftig bantning av olika myndigheters bidragssystem. De som arbetar skulle med automatik få ytterligare en eller flera nivåer på sina konton. Automatiserade system för betalning/avdrag vid inköp eller då olika tjänster används. Leder till kraftigt minskad penningmäng i omlopp. Med ren reguladetri kan man också leka med tanken att vi inför 6-timmars arbetsdag för alla, men med 2-skift och 7-dagarsvecka (rullande 2-dagarsledighet i stället för lördag/söndag). En stor del av produktionsapparaten (hus/ skolor /fabriker) skulle kunna användas effektivare. Trafikströmmarna skulle spridas ut. Det totala antalet producerade arbetstimmar skulle ÖKA jmf idag = arbetslösheten skulle minska, fler invandrare skulle välkomnas hit, och få arbete. I denna stora strukturomvandling flyttas arbetsplatser från kontor- och service till vård- och omsorgssektorn. 9/

Vi har gått från produktions- till servicesamhället.

Bengts kommentarer från 2012:

1: Nu har vi smartphones och TV med internätförbindelse.

2: Här har utvecklingen inte gått så fort som jag trodde. Men svenska Precise Biometrics har i år fått sina biometriska lösningar godkända av Apple.

3: Finns idag.

4: Detta förutsatte 100%-iga säkerhetslösningar och inloggningar. Med e-post är vi väl en bit på väg, jag får idag påminnelser både från tandläkaren och bilprovningen. Man kan också använda de kalendrar som finns på nätet (ex Googles) och dela med andra.

5: ref till Tomas Ohlin… xxx

6: Vad jag vet är allt detta möjligt idag med nya smartphones.

7: Om detta har jag, som pensionär, ingen insyn längre.

8: Här skrev jag inget om den stora utbredning ”communitys” har idag bland yngre. Av de äldre är(enligt Olle Findahl ”Svenskarna och Internet” sid 9) 66 % i åldergruppen  55-64 år, 47 % 65-74 och 20 % 75+ dagliga internetanvändare.

9: Här tillät jag mig att ta ut svängarna. Början på dessa tankar kom i mitten av 70-talet och många av dessa tankebanor fanns (finns?) hos föregångarna till det som sedan blev Miljöpartiet (nej, jag är inte med där).

Visionstänkandet tog inte hänsyn till att vi är med i EU – eller – denna utveckling kunde väl komma även EU till godo?

Lämna ett svar

Panorama Theme by Themocracy